Szerződés

              A megállapodás létrejött egyrészt a Szabó Tamás István, cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 42. 3/26. (Adószám: 69261112-1-42, tel.: +36203400340, továbbiakban mint Szervező, valamint a Tábor jelentkezési lapon megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban mint Szülő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a megállapodás értelmében a fent megjelölt időszakban a Mocorgó Tábor programban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára. A részvétel feltétele, hogy az előleg vagy a tábor teljes díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába, kitöltésre kerüljön a jelentkezési lap, valamint a jelen megállapodásban foglaltakat a Szülő elfogadja. 

 

2.) A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.mocorgo.com oldalon. A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven zajlik. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 08:00 ­ 09:00-­ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (legkésőbb 17 órakor) átveszi.

 

3.)  A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor szervezői nem vállalják az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a Szülő előzetesen erről nem tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

Betegség esetén: A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. 

4.) A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásba foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, működési szabályait, elfogadni a turnus vezetésével megbízott pedagógusok irányítását.

 

5.)  Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind a szülők kötelesek betartani az tábor belső szabályait és a csoportot irányító pedagógus utasításait.

6.) A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.

Lemondási feltételek:

Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%­át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező miatt vagy más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt.

Módosítási feltételek:

Amennyiben a gyermek betegsége vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben egy későbbi turnusban való részvételre, mennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi.

A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban vagy másik közeli helyszínen megvalósuló Mocorgói Tábor programban történő részvételre. Amennyiben a turnus / helyszín módosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

7.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben a Szülő a tábor részvételi díj előlegét vagy a teljes összeget készpénzben a pénztárába befizeti, vagy átutalja a megadott bankszámla számra.

 

8.) Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag töltik ki. A jelentkezési lap kitöltése a jelen szerződés feltételeinek elfogadását jelenti.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Mocorgó Interaktív Programok
Szabó Tamás István